مهتا جونمهتا جون، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 1 روز سن دارد
مهیار جونمهیار جون، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 16 روز سن دارد

هدیه های آسمانی

مهتاي خوشمزه من

سلام به عزيز مامان و بابا  مي دوني چرا گفتم خوشمزه ...... بس كه اين روزا بانمك شدي .... وقتي مي گيم ما رو ببوس مياي صورتتو مي ذاري رو صورتمون و به جاي بوس بو مي كني .... يعني وقتي اين كار و مي كني مي خوام بخورمت ....... لب مي دي ........  بغلم مي كني ....... نازم مي كني ياد گرفتي عروسكاتو بغل مي كني ........ از پله بالا مي ري ... چشمك مي زني ..... باي باي مي كني  خلاصه اين كه اين روزا شدي نمك زندگي ........ بامزه و خوردني ...... ماما و بابا مي گي ........ بابا مي ره ماموريت دلت براش تنگ مي شه ....... آره كلي بزرگ شدي ..... پيشي رو ناز مي كني ...... دد ..... جي جي ..... مهتا .... زهيا ( زهرا ) و كلي چيزاي ديگه م...
20 تير 1391

مهتا به باغ وحش مي رود

سلام به قند عسل خانوم  اين روزا خيلي از پيشي خوشت مياد ....... تا مي گيم ميو ميو كلي ذوق مي كني ....... واسه اين بابا طه گفت تو رو ببريم باغ وحش كه كلي لذت ببري يه روز رفتيم اونجا و كلي كيف كردي ........ يه ميمون ديديم كه ني ني داشت  و بهش جي جي مي داد .... تا ديدي گفتي جي جي اينم اون ميمون و بچش     اينم مهتا گلي تو ورودي باغ وحش             ...
4 تير 1391

چند تا عكس

اينم چند تا عكس    مهتا با دسته گل عروس     مهتا در حال تاب بازي               اينم مهتا با درخت آلبالو       اينم مهتا در حال بازي    و در آخر يه خرگوش بامزه خوردني             ...
4 تير 1391
1