مهتا جونمهتا جون، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 1 روز سن دارد
مهیار جونمهیار جون، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 16 روز سن دارد

هدیه های آسمانی

عزيز مامان 16 ماهه شد

مهتاي ناز من 16 ماهه شد ..... مرواريد نهم هم كم كم پيدا شد و عزيز مامان الان ديگه 9 تا دندون داره ماشالا مهتا جون بچه فوق العاده با محبتي شده و اميدوارم هميشه اينطوري بمونه ..... يه بوس و بغلي مي كنه كه بيا و ببين ....... تازه دايي هم براش يه سوغاتي خوشگل آورده ..... دست دايي و زن دايي درد نكنه         دكمه اضافي رو لباس همينه ديگه بابا بچه رو ميخ كوب مي كنه ........ و چنين بود كه مهتا از حيرت در اومد .....       كم كم پاييز داره نزديك مي شه ..... رفته بوديم پارك و مهتا روي برگ هاي پاييزي راه مي رفت و خوشحال بود ....... البته دوغ هم مي خورد .....       ...
4 شهريور 1391
1