مهتا جونمهتا جون، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 1 روز سن دارد
مهیار جونمهیار جون، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 16 روز سن دارد

هدیه های آسمانی

مهتا زمستوني مي شه

سلام سلام زمستون اومده و كلي هوا سرد شده ....... مهتاي ناز ما هم كلي لباس مي پوشه كه خداي ناكرده سرما نخوره گوگولي مگولي مامان       مامان آدم مي تونه يه جوري از آدم عكس بگيره كه قدم آدم كوتاه بشه مگه نه   اينجا هم گفتم يه خواب ال فرم رو هم تجربه كنم خداييش فقط اين مدلي نخوابيده بودم تا حالا     ...
11 آذر 1391
1