مهتا جونمهتا جون، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 1 روز سن دارد
مهیار جونمهیار جون، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 16 روز سن دارد

هدیه های آسمانی

دختر شایسته کلاس

سلام به دختر شایسته من    خوبی نازگل من ..... این روزها کلی بهت افتخار می کنم آخه دختر شایسته کلاس شدی ... بهار جون خیلی ازت  راضیه .... می گه مهتا ماهه      مدرسه یه کتاب درست کرده با نقاشی خودت ، اینقدر نازه که نگو .... دختر کبریت فروش      یه چند تا نقاشی خوشگل هم کشیدی دلم نیومد اینجا نذارم جوجولی من ....       تو این چند روز یه بارون خوب اومد . ما هم از فرصت استفاده کردیم و رفتیم بیرون ....             یه روز ه...
13 آذر 1395
1