مهتا جونمهتا جون، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 1 روز سن دارد
مهیار جونمهیار جون، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 16 روز سن دارد

هدیه های آسمانی

مهتا زمستونی می شه

سلام به دختر ناز مامان مریم این روزا اینقدر قشنگ صدام می کنی و میگی مامان مریم که کلی کیف می کنم . کلی شعر می خونی و من کیفور می شم ... گنجشکک اشی مشی بابابزرگم پیره .... زنبور طلایی ..... توپ سفیدم خلاصه این که کلی شیرین تر شدی ........... همش پیش مامان بابا می خوابی و یه لگدایی تا صبح نثارمون می کنی که اون سرش ناپیدا گل گلکم این روزا هم که هوا سرد شده کلی زمستونی شدی .........     قربونت برم که اینقدر خوردنی شدی ...........     این روزا بدجور هوس کردی بری دریا آخه همش تو خونه مایو می پوشی ........     و اینم گوزنت که خیلی دوسش داری ............   این روز...
24 آذر 1392
1